Outdoor camps Bohuslavice

Ve dvou turnusech se letos vydáváme ještě na další letní akci, která nenahrazuje tábor. Ale jistě je možné se těšit na skvělou atmosféru, kterou známe ze všech našich akcí. Tentokrát v přírodě, kde se člověk musí spoléhat sám na sebe a také na službu druhých lidí.
V Bohuslavicích je skautské tábořiště, které již druhým rokem je využíváno k letním pobytům. Není zde elektřina, všechno se musí dělat za pomoci dřeva a tepla z něho získaného a také za pomoci vlastních sil. Žádné zděné budovy, jen stany s podsadou a dřevěný přístřešek jako jídelna. 
Je to nové a nová příležitost užít si skvělé dny uprostřed zbytků lesa, v přírodě a trošku také okusit "boj o přežití".
 
Pokud vás toto zaujalo, můžete se s námi vypravit na OUTDOOR CAMPS do tábořiště v Bohuslavicích. 
Budou 2 turnusy, které budou rozděleny podle věku:
11. - 14. srpna pro děti ve věku 12 - 16 let včetně
a 14. - 17. srpna pro děti ve věku 8 - 11 let včetně.
 
Doporučená cena za 1 účastníka je 400,- Kč. Při odjezdu bude možnost touto částkou přispět do krabičky s nápisem "Dobrovolný příspěvek".
 
Bližší informace získá účastník až po vyplnění přihlášky, kterou najdete zde.
 
Tábořiště má omezenou kapacitu. Hlavním klíčem pro přijetí/nepřijetí dětí na camp je čas přihlášení prostřednictvím webového formuláře.
 
Těšíme se na vás.