Zveřejňování fotografií

Na těchto stránkách je možno dohledat prakticky většinu, skoro všechny, fotografie a videa, která pořizujeme na našich společných akcích. 

Na táborech pořizujeme až okolo 1000 fotografií, proto je třeba je vždy protřídit a vybrat ty "nejreprezentativnější". Snažíme se vybírat takové, aby nikoho nepoškozovaly, neurážely apod. I přesto se může stát, že někomu vadí ta či ona fotka. 

Rodiče účastníků, či účastníci sami při přihlášce na tábor podepisují souhlas s pořizováním a následným zveřejněním fotek a videí. U ostatních akcí je souhlas předpokládán.

Práva na veškeré fotografie, audio a videozáznamy patří pořádající organizaci (tedy Kanonii premonstrátů v Nové Říši) a bez výslovného souhlasu hlavního vedoucího dané akce nebo statutárního zástupce pořádající organizace nelze fotografie, audio a videozáznamy používat pro komerční účely (jejich upravování, následné zveřejňování na jiných serverech, veřejná prezentace aj.) za účelem zisku, ani pro soukromé účely (zveřejňování na jiných serverech po následné úpravě fotografií).

V současné době jsou fotogalerie ze společných akcí zaheslovány (kromě akcí farnosti - poutě apod.). Přístup k nim mají pouze účastníci akce, popřípadě rodinní příslušníci. Nikomu jinému nenáleží právo heslo získat. Pokud jste účastník, či rodinný příslušník, a heslo (resp. hesla) jste neobrželi, obraťte se na nás v záložce Kontakty.

Děkujeme za pochopení.

Odstranění fotografie

Přes tento formulář je možné požádat o okamžité odstranění fotografie z veřejného prohlížení. Každé takové a podložené žádosti bude vyhověno.