Celoroční aktivity

Schola
    Při klášteře a kostele v Nové Říši funguje schola dětí a mládeže, která hraje při mších svatých v neděli v 11h a při jiných příležitostech (svatby, jiná setkání, Noc kostelů apod.). 
    Schola hraje pravidelně na nedělní mši vždy jednou za 14 dní.
    Schola trénuje v klášteře vždy po společné domluvě - buď v sobotu večer, nebo v neděli dopoledne přede mší. Termíny zkoušek se objevují v kalendáři.
    Neváhejte mezi nás přijít, ať už zpívat, nebo hrát na nějaký hudební nástroj.

Ministranti
    Při kostele v Nové Říši se scházejí ministranti k výpomoci při bohoslužbě, ale také k pravidelným schůzkám. Na nich se dozvídají stále nové a nové informace o službě ministranta. 
    Schůzky nejsou jen o učení, ale i o pohybových aktivitách, nějakém tom sportu apod.
    Termíny schůzek jsou vždy aktualizovány v našem kalendáři.

Děti víry
    Pravidelné setkávání dětí prvního stupně ZŠ nad tématy víry a nedělního evangelia.
    Termíny setkání jsou aktualizovány v našem kalendáři.

Diecézní setkání mládeže
    Pravidelná akce, která se koná na brněnském Petrově vždy v sobotu před Květnou nedělí. Na tuto akci vypravujeme společně se Salesiánským hnutím mládeže Telč autobus z našich končin.
    V roce 2018 se bude setkání v Brně konat 4. dubna 2020.

Klubovna
    Místnost, která je zároveň i naším zázemím je v současné době mimo pravidelný provoz z důvodu rekonstrukce místnosti klubovny pro administrativní kancelář. Nové vhodné místo pro klubovnu hledáme.