Informace o nás

Jsme společenství, které se díky celoročním činnostem a táborům spojilo okolo kláštera premonstrátů v Nové Říši. Zde nalézáme na většinu akcí zázemí nejen hmotné, ale i duchovní. Naše společenství není uzavřené, ale naopak otevřené všem. Všichni jsou mezi námi vítáni.

Logo našeho projektu LIFT

V roce 2019 jsme vytvořili logo, které má reprezentovat a na první pohled vyvolat informaci, že se jedná o naši akci. A zde je výsledek:
Proč zrovna LIFT?
Zkratka LIFT je z počátečních písmen Letní InterFarní (mezifarní) Tábor. A tato zkratka se dlouho válela v šuplíku a čekala na svou příležitost. Někteří vedoucí tuto zkratku užívali minimálně pro náš tábor.
LIFT znamená v překladu z angličtiny "výtah" nebo také "pozvednout se". Název tedy slibuje důležitost pozvednutí se v oblasti duchovní, ale také v oblasti rozvoji osobnosti.
 
Co logo symbolizuje?
Modrá barva prvních tří písmen a lilie nad písmenem I symbolizuje premonstrátský řád, resp. přímo náš novoříšský klášter, který stál u vzniku našich akcí a aktivit a nás v aktivitách podporuje hmotně i duchovně.
Červené písmeno T symbolizuje kříž, symbol křesťanů a tak odkazuje na naše křesťanské společenství. Červená barva symbolizuje také mučedníky a utrpení Krista, které propojují naše farnosti (sv. Petr a Pavel, sv. Václav, sv. Vavřinec, Srdce Páně a Všichni Svatí). 
Mezi písmeny F a T je znázorněný výtah, ve kterém se veze 5 osob. Barevná odlišnost těchto osob znázorňuje, že naše aktivity jsou otevřeny pro všechny bez rozdílu. Zároveň také barvy symbolizují 5 farností, v kterých svou činnost primárně pořádáme.

Brožurky