Naši sponzoři a dobrodinci

03.04.2019 13:04

V roce 2019 jsme požádali Kraj Vysočina o podporu našich činností, zvláště volnočasových aktivit, kde děti a mladí tráví smysluplně svůj čas. Z rozhodnutí Rady Kraje 0562/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019 byla na naši žádost schválena dotace ve výši 60.000,- Kč.

Na co tuto dotaci využijeme? Především na nákup materiálu pro scholu, ministranty, pro formaci animátorů a částečné pokrytí nákladů na letní tábor a další pobytové akce. 

Fondu Kraje Vysočina tímto děkujeme za podporu našich aktivit v roce 2019.

23.04.2018 10:11

Chceme na tomto místě poděkovat společnosti a lidem, kteří vyvinuli komunikační platformu RYVER. Náš tým animátorů nově komunikuje přes tuto platformu, abychom nevyužívali facebook nebo email, který nemá tak dobré možnosti. Jelikož byl RYVER od dubna 2018 pro firmy zpoplatněn. S laskavým svolením vlastníka a zakladatele RYVERu jej můžeme využívat i nadále. Proto jim chceme na tomto místě poděkovat.

30.10.2018 14:39

Chtěli bychom na tomto místě velmi poděkovat dárcům. kteří nám darovali finanční prostředky na naše aktivity, zvláště na tábor. Jsme ovšem také vděční všem, kdo přinesli různé dobroty, jako jídlo, přesnídávky, brambory, marmelády, pomazánky, vajíčka apod.

V našem rozpočtu je to všechno nezbytná položka která skutečně pomáhá k nízkoprahovosti všech našich akcí. To, že můžeme jezdit za tak malý účastnický poplatek je zásluha každého, kdo nám cokoli daruje. Jménem dětí a všeho to, co s námi mohou prožít, vám dárcům, kteří jste zapsáni v "Boží knize dobrých skutků", DĚKUJI.

Chcete pomoci?

Zde je výčet způsobů,
co můžete pro nás udělat.

Modlitba

Jsme vděční za každou vaši modlitbu, kterou věnujete našim akcím, všem, kdo akce navštíví a také za všechny kdo akce připravují. Můžete se modlit vlastními slovy, nebo např. tuto modlitbu.

Hmotné dary

Pokud byste nám chtěli přispět jakýmkoli hmotným darem, budeme rádi. V případě potravin neváháme a na každou akci rádi přivítáme potraviny různých druhů (buchty, vajíčka, brambory, těstoviny, zavařeniny, apod.). V případě jiných darů doporučujeme se dříve poradit s vedením o vhodnosti a případného využití daru.

Finanční dary

Pokud byste nám chtěli přispět jakoukoli částkou, je tak možné učinit předem po domluvě s vedením. Všechny dary je možné uvést jako odčitatelnou položku při daňovém přiznání. Potvrzení o daru vám vždy rádi vystavíme.