Naši sponzoři a dobrodinci

20.11.2020 11:04

Mezi již tradiční akce, které se u našeho kláštera konají je divadelní představení o Narození Ježíše Krista (Živý Betlém). Ten se každoročně koná „on air“ tedy na vzduchu, před kostelem v Nové Říši. Některý rok pršelo, některý sněžilo, některý svítilo slunce. Vyzkoušeli už jsme si všechny klimatické podmínky při pořádání Živého Betlému.

I když letos nevíme, jak možnost konání této každoroční akce dopadne, rozhodli jsme se pro část scholy a hereckého osazenstva, pořídit nůžkový stan, který se dá snadno a během chvíle rozložit tak, aby všichni byli v suchu a krytí vůči větru.

Pokud se Živý Betlém letos konat nebude, najde tento stan velikosti 3x4,5 metru uplatnění i při jiných našich aktivitách v budoucnosti, než jen jednou za rok na Živý Betlém.

Stan byl pořízen v rámci projektu LIFT 2020 z programu Sportujeme a Volný čas 2020, který vypsal Kraj Vysočina. Naši žádost o finanční podporu schválila Rada Kraje 10. března 2020. Díky této finanční podpoře můžeme vylepšovat naše vybavení i pomáhat v účasti na akcích a aktivitách dětem a mládeži ze sociálně slabších rodin. Děkujeme tímto Kraji Vysočina za tuto možnost podpory.

 

09.09.2020 14:52

10. března 2020 schválila Rada Kraje Vysočina naši žádost na finanční podporu našich aktivit a akcí pro děti a mládež. Když jsme žádost odevzdávali, a ještě ve chvíli jejího schválení jsme vůbec netušili, co nás čeká a že valná většina aktivit a akcí se konat nebude. I přesto se nám podařilo, zvláště v právě končícím létě, několik akcí udělat.

V rámci projektu LIFT 2020 jsme v létě pořídili nabíjecí přenosný halogen, díky kterému jsme mohli konat více večerních akcí a zvláště jsme jeho přínos ocenili při hrách v členitém terénu, čímž jsme zabezpečili bezpečnost všech účastníků. Své praktické využití nalezl i při táborových večerních modlitbách nebo při nasvícení sálu s Pány temnot v táborové Pevnosti Boyard.

V rámci projektu jsme také pořídili nové míče do naší tzv. „sportovní krabice“. Poslední míče na sportovní aktivity (fotbal, volejbal,…) jsme pořizovali naposledy před 10 lety a proto bylo na místě, abychom toto vybavení obnovili a vyměnili míče za nové.

Kraji Vysočina děkujeme za tuto možnost čerpání finanční podpory, díky které můžeme nejen obnovovat naše vybavení, ale že díky tomu máme stále kvalitnější zázemí pro službu dětem a mladým lidem.

 

12.05.2020 15:10

10. března 2020 schválila Rada Kraje Vysočina naši žádost na finanční podporu našich aktivit a akcí pro děti a mládež. Když jsme žádost odevzdávali, a ještě ve chvíli jejího schválení jsme vůbec netušili, co nás čeká a že valná většina aktivit a akcí se konat nebude.

V této době už víme, že letní tábor se v tomto roce konat bude, i když v trochu jiné podobě, než v letech předchozích. Nebude pouze jeden tábor, ale budou dva menší tábory. Věříme, že i tak si to děti a mladí lidé užijí.

V současné době, kdy se situace mění každým okamžikem a kdy se teprve nyní po dvou měsících velká preventivní opatření rozvolňují, nemůžeme nic předvídat, zvláště pak to, jak současná krize zasáhne do rodinných příjmů našich účastníků.

V minulém roce jsme podpořili vícečetné rodiny, ze kterých jelo více účastníků na letní tábor tak, že byly slevy na druhého a další sourozence. Letos jsme se rozhodli z Fondu Vysočiny podpořit všechny. Našim cílem je, abychom v současné situaci, kdy děti od poloviny března netrávili svůj čas s kamarády a učivem ve škole, umožnili účast co nejvíce dětí na letním táboře.

Velký dík patří právě Kraji Vysočina, že nám umožnil tuto dotaci čerpat a tak podpořit finanční situaci rodin v našich farnostech i v této těžké a nejisté době.

12.03.2020 09:50

Stejně jako minulý rok jsme požádali Kraj Vysočina o podporu našich volnočasových aktivit, kde děti a mládež traví smysluplně svůj volný čas.

Z rozhodnutí Rady Kraje 0475/08/2020/RK ze dne 10. března 2020 byla na naši žádost schválena dotace v plné požadované výši 60.000,- Kč.

Kromě materiálového zabezpečení volnočasových aktivit, chceme také dotaci využít na částečné pokrytí nákladů na letní tábor a další pobytové akce.

Fondu Kraje Vysočina tímto děkujeme za podporu našich aktivit v roce 2019.

1 | 2 | 3 >>

Chcete pomoci?

Zde je výčet způsobů,
co můžete pro nás udělat.

Modlitba

Jsme vděční za každou vaši modlitbu, kterou věnujete našim akcím, všem, kdo akce navštíví a také za všechny kdo akce připravují. Můžete se modlit vlastními slovy, nebo např. tuto modlitbu.

Hmotné dary

Pokud byste nám chtěli přispět jakýmkoli hmotným darem, budeme rádi. V případě potravin neváháme a na každou akci rádi přivítáme potraviny různých druhů (buchty, vajíčka, brambory, těstoviny, zavařeniny, apod.). V případě jiných darů doporučujeme se dříve poradit s vedením o vhodnosti a případného využití daru.

Finanční dary

Pokud byste nám chtěli přispět jakoukoli částkou, je tak možné učinit předem po domluvě s vedením. Všechny dary je možné uvést jako odčitatelnou položku při daňovém přiznání. Potvrzení o daru vám vždy rádi vystavíme.