Ministranti

Stránka věnovaná ministrantům. Především jde o ministranty z Nové Říše, ale nebojte se ani vy ostatní. Jsou zde postupně přidávané různé manuály a materiály, které můžete použít pro sebe, nebo i na vaší ministrantskou schůzku. 

Mezi námi pak rádi uvítáme každého nového ministranta, který by se k nám rád přidal. Požadavky nejsou skoro žádné. Jen vůle vydržet a chtít chodit sloužit Pánu.

Naše ministrantské schůzky se v roce 2018 budou konat každé tři týdny v pátek po večerní mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši. 

Novoříšští ministranti na Lasergame v Jihlavě.

V roce 2017 nás čekají další výlety.