Na váš svatební obřad

Milí snoubenci,

gratulujeme vám k rozhodnutí uzavřít sňatek. Při svatebním obřadu není nic důležitějšího než váš vzájemný slib a odevzdání se sobě navzájem před zraky Boha a jeho církve. A všichni členové tohoto společenství spolu s vámi mají radost a je to při svatbě vidět, jak se všichni usmívají. A když někdo brečí, je to štěstím.

Hudební doprovod sice není nutností při obřadu, ale je oslavou Boha, v níž je možné chválit a děkovat Bohu za jím udělené dary. Naše schola je vždy ráda, když může hrát na svatbě a přispět tak ke krásnému a důstojnému průběhu svatební mše svaté. 

Na této stránce vám chceme dát k dispozici seznam písniček i s odkazy na YouTube, abyste si mohli v klidu vybrat, jaké písničky byste si přáli. Většina nahrávek nepatří nám, jsou to cizí scholy, uskupení nebo sólisté. Postupně je budeme vyměňovat za svoje, abyste taky věděli, jak vůbec zpíváme a hrajeme.

 

Pokud zde nenaleznete nějakou píseň, která by se vám líbila, kontaktujte vedoucího scholy. Nezapomínejte přitom, prosím na to, že i hudba v kostele má svá určitá pravidla a doporučení. Ne vše je v liturgickém prostoru vhodné zpívat a hrát. Nechte si poradit od zkušených a informovaných členů scholy.

Těšíme se na shledání s vámi.

ÚVOD

Na příchod všech svatebčanů doporučujeme domluvit si svatební pochod. Alespoň je to "tradicí". Může to být například tento nebo i jiný. Vše záleží na domluvě.

ÚVOD MŠE SVATÉ/OBŘADU

 • Pánu ať zní píseň chval

      

 

 • Kde se křesťané
 
 • Právě teď je chválit Pána čas

PŘED EVANGELIEM

 • Ó Pane, otevři mé rty

         

 • Žalm 42 (Jako laň dychtí...)
 • Naplňuj mne Duchem

K PŘINÁŠENÍ DARŮ

 • Dar z Tvých darů

 • Přijmi, Pane

 • Požehnaný jsi Bože
 
 • Eucharistia

 
 • Neseme, Pane, chléb a víno

 

K PŘIJÍMÁNÍ

 • Ať požehnán je Bůh

          

 • Zde jsem

     

 • Oslavujme Hospodina

BĚHEM PODEPISOVÁNÍ A GRATULACÍ

 • Zář tváře Tvé

          

 • Ó Pane náš

     

PŘI ODCHODU VŠECH SVATEBČANŮ

Při odchodu z kostela, je možné hrát písničku, nebo pochod. Záleží na domluvě.